Zorgverzekering informatie 2016

De zorgverzekering in Nederland

In Nederland is iedereen wettelijk verplicht een zorgverzekering (basisverzekering) af te sluiten. Deze zorgverzekering is hetzelfde voor iedereen. Wie niet deze verplichting nakomt, loopt een grote kans een boete opgelegd te krijgen van rond de 130 % van de gangbaar verschuldigde premie. De verplichting geldt tevens ook voor gastarbeiders die in Nederland werken, ook wanneer zij niet in Nederland wonen.

Bij een zorgverzekering heb je vaak recht op zorgtoeslag, kom jij in aanmerking voor zorgtoeslag?

 

Het doel van deze basisverzekering is de toegankelijkheid van medische zorg voor iedereen creëren, voor een prijs die voor iedereen betaalbaar is. Dit wordt bereikt tevens door de invoering van een acceptatieplicht, zodat niemand zal worden uitgesloten van goede zorg. De overheid bepaalt tevens de hoogte van de zorgpremie, die de zorgverzekeraars als richtlijn hanteren, maar de overheid bepaalt ook de hoogte van het eigen risico die voor iedereen gelijk is. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd en zijn gevrijwaard van een eigen risico.

 

Meer weten over de zorgverzekering? Klik dan hier, meer specifiek over de zorgverzekering voor 2017 hier.

 

De zorgverzekering is in het leven geroepen om de noodzakelijke zorg toegankelijk te maken middels de afgesloten zorgverzekering, zodat men zelf niet hoeft in te staan voor de uit ziekte voortvloeiende kosten. De zorg moet uiteraard een doel dienen, moet zinvol zijn en gericht zijn op genezing. De zorgverzekering heeft tevens als doel ieder inwoner van Nederland gelijk te behandelen als het gaat om ziekenzorg. Een ander doel van de verplichte zorgverzekering is voorkomen dat iemand die ziek wordt in zware financiële problemen terecht komt, wanneer een ziekenhuisopname noodzakelijk blijkt te zijn met toepassing van zware medische zorg.

 

Zorgverzekering opzeggen of een nieuwe zorgverzekering afsluiten?

 

 

De basisdekking van de zorgverzekering

De overheid bepaalt ieder jaar wat de basisdekking is, het is identiek voor iedereen en onafhankelijk van de verzekeraar dat gekozen wordt.
In kort bestek volgt hieronder wat de zorgverzekering (basisverzekering) zoal omvat:

  • huisartsconsult, specialistische zorg;
  • vervoer per ambulance;
  • opname in een ziekenhuis;
  • kraamzorg en verloskundige zorg;
  • de meeste geneesmiddelen;
  • IVF behandelingen (niet meer dan 3).

 

Tot slot
Als u ouder dan 18 jaar bent en voldoet aan een aantal voorwaarden, waaronder hoge zorgkosten, kunt u in aanmerking komen voor een compensatie van het verplichte eigen risico. De administratie van het CAK houdt dit bij en zal automatisch een brief sturen als u hieronder valt.

 

 

Overzicht zorgverzekeraars

Hier vindt u een overzicht met de zorgverzekeraars.

Overstappen? Een aanbod met alle zorgverzekeringen hier.
Gerelateerde artikelen: