Vergoedingen vanuit het basispakket – wat dekt het basispakket

Vergoedingen vanuit het basispakket – wat dekt het basispakket

Basisverzekering: verplichte zorgverzekering

Alle inwoners van Nederland zijn verplicht om zich te verzekeren tegen zorgkosten. Dit gebeurt middels de basisverzekering. De aanvullende verzekering is niet verplicht maar kan er wel voor zorgen dat er meer vergoed wordt. Een zorgverzekeraar moet iedereen die zich aanmeldt voor de basisverzekering ook accepteren. Belangrijk om te weten is wat er vanuit de basisverzekering of het basispakket gedekt wordt.

Voor 2016 is besloten dat er geen behandelingen uit het basispakket worden gehaald. Wel worden er een paar nieuwe behandelingen toegevoegd. De volgende behandelingen zitten in 2016 in het basispakket:

 • Vergoedingen vanuit het basispakket
 • Ambulance- en zittend ziekenvervoer: Ziekenvervoer per taxi, openbaar of eigen vervoer bij bepaalde indicaties: eigen bijdrage van € 96 euro per jaar.
 • Dieetadvies: 3 uur voorlichting, alleen met een medisch doel. Dieetpreparaten alleen na toestemming.
 • Fysiotherapie tot 18 jaar: vanaf 18 jaar alleen voor bepaalde chronische aandoeningen. Hiervoor geldt een vergoeding vanaf de 21e behandeling. Vergoeding bekkenfysiotherapie bij urine-
 • incontinentie alleen over de eerste 9 behandelingen.
 • Geestelijke gezondheidszorg vanaf 18 jaar: basis en specialistische Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ).
 • Geneesmiddelen: soms is er een eigen bijdrage van toepassing.
 • Medisch-specialistische zorg: alleen wanneer de zorg bewezen effectief is. Hiervoor geldt een verplicht eigen risico.
 • Huisarts: consult en behandeling.
 • Hulpmiddelen: een eigen bijdrage kan van toepassing zijn.
 • Hoortoestellen: tot 18 jaar volledig, vanaf 18 jaar een eigen bijdrage van 25 procent.
 • Logopedie en ergotherapie.
 • Medisch geneeskundige hulp in het buitenland: alleen indien noodzakelijk. Medische hulp vanuit wintersport wordt niet altijd volledig vergoed.
 • Prenatale chirurgie: opereren van foetussen met een open ruggetje.
 • Prenatale screening: de Niet-Invasieve Prenatale Test (NIPT).
 • Tandheelkundige zorg: tot 18 jaar. Vanaf 18 jaar wordt mondzorg en orthodontie alleen vergoed in bijzondere gevallen.
 • Tandprothetische zorg: Kunstgebitten en protheses vanaf 18 jaar. Volledig kunstgebit, inclusief technische kosten met een eigen bijdrage van 75 procent. Implantaten met uitneembaar kunstgebit met een eigen bijdrage van 125 euro per kaak.
 • Verloskundige hulp en kraamzorg: Bevalling thuis, in ziekenhuis alleen met medische indicatie. Kraamzorg maximaal 10 dagen met eigen bijdrage.
 • Verpleging en verzorging thuis.
 • Ziekenhuis: consult, behandeling en verblijf in het ziekenhuis.
 • Zintuiglijk gehandicaptenzorg thuis.

Eigen risico 2016

In 2016 geldt een verplicht eigen risico van 385 euro per jaar. De eerste 385 euro aan zorgkosten vanuit de basisverzekering moeten eerst zelf betaald worden. Bepaalde zorgkosten vallen niet onder het verplicht eigen risico waaronder kraamzorg, huisartsenzorg, verloskundige zorg, wijkverpleging en ketenzorg. Informeer vooraf altijd bij de zorgverzekeraar welke behandeling wel en niet vergoed wordt vanuit het basispakket. Soms is het verstandig om een aanvullende verzekering af te sluiten. De zorgverzekeraar mag iemand weigeren voor een aanvullende verzekering vooral wanneer blijkt dat deze hoge medische kosten gaat maken.

Als je meer wil weten over waar je op moet letten bij het afsluiten van je zorgverzekering? Dan is het goed om dit artikel over te lezen over ‘waar je op moet letten bij het afsluiten van een zorgverzekering’

 

Geen reactie's

Geef een reactie