Over de Natura en de Restitutie polis

Over de Natura en de Restitutie polis

Natura- en restitutiepolis

In 2006 kwam er een nieuw zorgstelsel en verdween het verschil tussen particuliere zorgverzekeringen en het ziekenfonds. De natura- en restitutiepolissen kwamen daarvoor in de plaats. Wat zijn natura-en restitutiepolissen precies en wat is het verschil ertussen?

Naturapolis

Wie een naturapolis heeft, krijgt alle zorg in principe vergoedt. De zorg wordt meestal direct door de verzekeraar betaald. Verzekerden dienen vaak wel naar een zorgverlener te gaan die een contract heeft met de zorgverzekeraar.

Restitutiepolis

Bij een restitutiepolis kan de verzekerde zelf een zorgverlener kiezen. Het kan zijn dat de verzekerde de zorgnota moet voorschieten die hij later terugkrijgt van de verzekering.
De verzekerde hoeft echter niets voor te schieten, wanneer de zorgverzekeraar afspraken heeft gemaakt met zorgaanbieders. In dat geval betaalt de zorgverzekeraar het wettelijk vastgestelde tarief of een tarief dat gebruikelijk is voor een behandeling. Indien de zelf uitgekozen arts toch meer rekent dan het gebruikelijke tarief, dient de verzekerde de meerprijs te betalen.

Verschillen tussen naturapolissen en restitutiepolissen

De grootste verschillen tussen naturapolissen en restitutiepolissen hebben te maken met de betaling en declaratie en met het kiezen van de zorgverlener.
Bij naturapolissen hoeft de verzekerde niet rechtstreeks de zorgaanbieder te betalen. Dit doet de verzekeraar namelijk. Bij restitutiepolissen dient de verzekerde soms eerst zelf de behandeling te betalen, waarna hij recht heeft op restitutie door de verzekeraar. Dat is echter niet altijd het geval: vaak hebben verzekeraars afspraken met de zorgaanbieders om de rekeningen rechtstreeks bij ze in te dienen.
Wat het kiezen van de zorgverlener betreft: bij een restitutiepolis mag de verzekerde zelf de behandelaars kiezen; bij een naturapolis dienen verzekerden voor een behandelaar te kiezen waarmee de verzekeraar een contract heeft afgesloten.

Naast naturapolissen en restitutiepolissen zijn er ook zogenaamde combinatiepolissen waarbij de verzekerde soms recht heeft op zorg (natura) en soms op vergoeding van zorg (restitutie).

1 Reactie

Geef een reactie