Energiek Zorgverzekering

Energie

Energiek zorgverzekering

Energiek zorgverzekering maakt onderdeel uit van Eno. Deze maatschappij, die al sinds 1860 actief is als aanbieder van zorgverzekeringen, richt zich op zowel de toegankelijkheid en het maatwerk in zorgoplossingen, als op de betaalbaarheid van de zorgpremie. Die doelstelling is ook representatief voor de profilering en werkwijze van Energiek zorgverzekering.

 

Energiek stopt per 1 januari 2016 en zal vanaf dan overgaan in haar grote broer Salland Zorg Direct

 

 

Waar staat Energiek Zorgverzekering voor?

Naast aanbieders van generieke zorgverzekeringen, maken ook specialistische merken onderdeel uit van Eno. Energiek zorgverzekering is daar een voorbeeld van. Medio 2015 werden onderzoeken gepubliceerd, die aantoonden dat de gezondheidszorg voor vrouwen niet over één kam geschoren kan worden met de diagnose en behandeling van kwalen bij mannen. Energiek wist dat al en richt zich al veel langer op de specifieke behoeften, die vrouwen op het gebied van zorg hebben. Die focus bepaalt het specialisme van dit merk.

 

Hoe maakt Energiek zorg toegankelijk voor haar doelgroep?

Net zoals alle merken die onderdeel uitmaken van Eno, maakt ook Energiek zorg toegankelijk voor haar doelgroep. Energiek zorgverzekering geeft op verschillende manieren invulling aan deze doelstelling.

Allereerst kent Energiek, in haar aanvullende verzekeringen, vergoedingen voor behandelingen, welke specifiek op vrouwen gericht zijn. Voorbeelden daarvan zijn:

 

  • Een 100% vergoeding van de zogenaamde MammoPrint bij borstkanker;
  • Een ruime vergoeding van de zorgkosten rondom zwangerschap en bevalling;
  • Een vergoeding voor anticonceptie;
  • Een vergoeding voor diverse gezondheidscursussen.

 

Of en in welke mate een behandeling of behoefte vergoed wordt, is afhankelijk van het type aanvullende verzekering. Hierin biedt Energiek drie mogelijkheden, namelijk Energiek Extra, Plus en Top.

 

 

Ook informatie maakt zorg toegankelijker

Behalve door de specifieke vergoedingen die Energiek zorgverzekering kent, maakt deze maatschappij zorg toegankelijk, door haar doelgroep op maat te informeren. Zo geeft Energiek informatie en tips rondom de thema’s Fit, Mama’s, Gezond en Positief. Energiek communiceert deze middels blogs op haar website en berichten op Facebook.

Wie meteen met specifieke tips aan de slag wil, kan – bijvoorbeeld – deelnemen aan een online workout of een van de conditieverhogende challenges, of allerlei gezonde recepten bereiden.

 

Maatwerk in zorginstellingen

Een maatschappij die zich ervoor inzet om de zorg voor vrouwen te verbeteren, heeft vanzelfsprekend afspraken met specialistische zorgaanbieders. Een voorbeeld daarvan is het Alexander Monro Borstkankerziekenhuis. Daarnaast werkt Energiek zorgverzekering samen met diverse diëtisten, die ook op de website informatie geven. Energiek houdt de ontwikkelingen op het gebied van gezondheidszorg nauwlettend in de gaten, en richt zich in het bijzonder op samenwerkingspartners die eveneens gefocust zijn op de gezondheid van vrouwen.

 

Zorgpremies met een goede prijs-kwaliteitverhouding

Energiek zorgverzekering richt zich, evenals haar moedermaatschappij, op betaalbare zorg. Daarbij staat niet alleen het prijskaartje als zodanig centraal, maar spelen ook zaken als voldoende aanbod, de kwaliteit, de effectiviteit en de ruimte voor inspraak van de klant, een rol. Daarnaast hecht Energiek er waarde aan met zorgaanbieders samen te werken, die open en eerlijk zijn over hun mogelijkheden en passende, specifieke zorg kunnen verlenen.

De premies voor het volgend jaar worden jaarlijks in november bekendgemaakt, zodat verzekerden tijdig weten waar zij aan toe zijn.

 

Collectieve verzekeringen Energiek

De specifieke aandacht voor vrouwen, heeft niet tot gevolg dat de Energiek zorgverzekering alleen geschikt is voor deze doelgroep. Ook de verzekering van zorg die niet sexe-afhankelijk is, heeft alle aandacht. Wanneer het gezin bekeken wordt als collectief, bestaat er dan ook geen aanleiding voor andere gezinsleden om af te zien van een Energiek zorgverzekering.

Vanwege het specialisme, en daarmee het imago van Energiek zorgverzekering, ligt een collectieve verzekering in bedrijfsverband minder voor de hand. Daarvoor is zusteronderneming Salland verzekeringen een meer aangewezen partij.