Korting & Acties

Friesland Zorgverzekeringen biedt vier collectieve verzekeringen aan via uw organisatie of vereniging. Dit zijn; het Groen en Fit Collectief met oog voor de natuur, het Werknemerscollectief, het Vitaalcollectief voor ouderen en het Studentencollectief. Wij geven u een overzicht van deze zorgverzekering collectieven en de voordelen. Groen...

Vrouwen hebben vaak een andere behoefte aan medische zorg dan mannen. Denk hierbij aan verloskundige zorg, kraamzorg, anticonceptie, borstkankeronderzoek, uitstrijkje en vrouw-gerelateerde ziekten. Een zorgverzekering voor vrouwen is dan ook gericht op vergoedingen op dit gebied.   Basisverzekering en aanvullende verzekeringen Ieder jaar bepaalt de overheid wat er...

Basisverzekering: verplichte zorgverzekering Alle inwoners van Nederland zijn verplicht om zich te verzekeren tegen zorgkosten. Dit gebeurt middels de basisverzekering. De aanvullende verzekering is niet verplicht maar kan er wel voor zorgen dat er meer vergoed wordt. Een zorgverzekeraar moet iedereen die zich aanmeldt voor de...

De basisverzekering in Nederland

In Nederland is iedereen wettelijk verplicht een zorgverzekering (basisverzekering) af te sluiten. Deze basisverzekering zorg is hetzelfde voor iedereen. Wie niet deze verplichting nakomt, loopt een grote kans een boete opgelegd te krijgen van rond de 130 % van de gangbaar verschuldigde premie. De verplichting geldt tevens ook voor gastarbeiders die in Nederland werken, ook wanneer zij niet in Nederland wonen.